Myportfolio Guru Akademik Biasa (GAB), Senarai Bidang Tugas dan Jawatan

Perkongsian MyPortfolio Guru Akademik Biasa (GAB) ini akan membantu guru-guru melengkapkan maklumat perjawatan dalam sistem yang telah dibangunkan. Ini selaras dengan terbitan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil. 8 Tahun 1991: Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

myPortfolio ialah pendekatan pengurusan pengetahuan yang menekankan pemerkasaan pemikiran setiap penjawat awam dalam rangka kerja organisasi pembelajaran (learning organisation).

Sistem ini berfungsi sebagai dokumen rujukan rasmi yang menerangkan maklumat tentang perjawatan, aliran kerja dan garis panduan untuk melaksanakan tugasan sesuatu jawatan tersebut dalam sesebuah organisasi.

MyPortfolio-Senarai-Tugas-dan-Tanggungjawab

Ini adalah penambahbaikan kepada manual prosedur kerja dan fail meja yang direka untuk memastikan pelaksanaan tugas tanpa ralat dan seterusnya meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan dalam agensi kerajaan.

Ciri-Ciri MyPortfolio Guru Akademik Biasa

  1. Merupakan sebuah dokumen rujukan di peringkat jawatan dan jabatan;
  2. Setiap penjawat awam mesti ada myPortfolio untuk setiap jawatan dalam agensi, termasuk jawatan yang tidak diisi;
  3. Dirangka dan disebar luas berdasarkan kepada tugas dan tanggungjawab jawatan; dan
  4. Mengandungi maklumat, panduan dan rujukan untuk menyempurnakan tugas yang telah ditetapkan untuk sesuatu jawatan.

Muat Turun MyPortfolio Guru Akademik Biasa

MyPortfolio Guru Akademik Biasa GAB
PerkaraPautan
Muka HadapanMuat Turun
Senarai Isi KandungMuat Turun
KandunganMuat Turun

Muat Turun Dokumen MyPortfolio Guru dan Bukan Guru

Yang banyak dikongsi, yang sedikit disyukuri

Ayuh sebar luas dan kongsikan bersama rakan-rakan melalui WhatsApp dan Telegram supaya lebih ramai menerima manfaat. Klik sahaja butang share untuk bantu sebarkan bahan ini.

🔴 WHATSAPP : @flipdotmy
🔴 FACEBOOK : @flipdotmy

🔵 TELEGRAM : @flipdotmy
🔵 INSTAGRAM : @flipdotmy

Sebarang masalah, aduan, keperluan dan apa juga perkara yang ingin dikongsikan bersama kami, guru-guru boleh hubungi melalui emel [email protected].

Leave a Comment

error: Content is protected !!