Panduan Penulisan RPH yang Berkualiti : Rancangan pengajaran Harian

Penulisan RPH yang berkualiti pastinya akan mendorong pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Pengajaran yang berkesan sangat bergantung pada perancangan yang teliti.

Prinsip ini sangat kritikal bagi pendidik, kerana kegagalan dalam perancangan boleh menghalang murid daripada memaksimumkan potensi mereka, dan mungkin menyumbang implikasi yang lebih serius.

Adalah wajib bagi guru untuk menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) sebelum mengajar mana-mana kelas. Dokumen ini berfungsi sebagai pelan asas yang boleh disemak dan diaudit oleh pihak pentadbir dan pihak-pihak berautoriti. Pengalaman dalam mengajar tidak membebaskan pendidik dari tanggungjawab ini; semua guru, tanpa mengira tempoh perkhidmatan mereka, mesti mendokumentasikan rancangan pengajaran mereka.

RPH ini penting bagi guru untuk menyusun pelajaran mereka secara efektif, menetapkan matlamat yang boleh dicapai untuk murid mereka, memilih kaedah mengajar yang sesuai, dan menyediakan bahan yang diperlukan.

Boleh juga klik pilihan rancangan pengajaran bagi subjek-subjek lain seperti Bahasa Melayu, Matematik dan Pendidikan Islam.

Strategi Utama Penulisan RPH yang Berkesan

1. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran sebagai rujukan utama:

Buku teks yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, adalah sumber penting untuk memastikan keseragaman dalam bahan pembelajaran yang tersedia untuk semua pelajar.

Walaupun penggunaannya tidak wajib, penggunaan buku teks memudahkan proses pengajaran. Selain itu, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang disediakan oleh kementerian menggariskan tahap penguasaan yang diharapkan dari murid, sejajar dengan kandungan buku teks.

Dokumen ini membimbing guru dalam menyusun rancangan pelajaran yang memenuhi standard pendidikan kebangsaan.

2. Hasil pembelajaran yang logik dan boleh dicapai:

Objektif pembelajaran dalam penulisan RPH harus realistik dan selaras dengan kebolehan dan minat pelajar. Objektif yang jelas memastikan bahawa matlamat setiap pelajaran adalah boleh dicapai. Guru boleh meningkatkan kemahiran penulisan objektif mereka melalui pelbagai sumber, seperti blog pendidikan yang menyediakan panduan dan kaedah untuk menyusun hasil pembelajaran yang jelas dan holistik.

3. Memilih kandungan pembelajaran yang memberi impak:

Seiring dengan perkembangan kandungan pendidikan, yang menggabungkan topik dan teknologi kontemporari, guru harus menyesuaikan pengajaran dengan menerapkan maklumat yang relevan.

Sebagai contoh, buku teks kini memuatkan topik seperti penipuan perbankan dalam talian, yang mungkin asing bagi murid di kawasan pedalaman. Guru perlu mencari cara kreatif untuk menjelaskan konsep tersebut, mungkin menggunakan senario kehidupan nyata atau kaedah lakonan untuk membantu pemahaman.

4. Memilih strategi, kaedah, dan pendekatan yang sesuai:

Penulisan RPH menggunakan templat rancangan yang standard boleh memudahkan proses perancangan. Walau bagaimanapun, guru harus mempunyai daya usaha untuk mengembangkan setiap bahagian perancangan mereka. Contohnya memasukkan strategi pengajaran dan aktiviti yang sesuai.

Dengan menyusun proses pembelajaran menjadi langkah-langkah yang berstruktur, guru dapat menggariskan setiap bahagian dengan kaedah pengajaran dan objektif tertentu, sekali gus dapat meningkatkan keberkesanan keseluruhan pelajaran.

5. Konsistensi dalam perancangan:
Perancangan pelajaran yang teratur dan konsisten memastikan bahawa guru bersedia dengan baik untuk setiap kelas, menyumbang kepada suasana pembel

ajaran yang positif dan kondusif. Penyediaan rapi, termasuk pengaturan bahan bantu mengajar dan lembaran kerja, tidak hanya memotivasi guru tetapi juga meningkatkan penglibatan dan hasil pembelajaran pelajar.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, guru dapat mencipta pengalaman pendidikan yang efektif dan dinamik yang mendorong pembelajaran dan perkembangan murid mereka, mencerminkan peranan penting mereka dalam membentuk generasi masa depan.

Panduan Penulisan RPH

Yang banyak dikongsi, yang sedikit disyukuri

Ayuh sebar luas dan kongsikan bersama rakan-rakan melalui WhatsApp dan Telegram supaya lebih ramai menerima manfaat. Klik sahaja butang share untuk bantu sebarkan bahan ini.

🔴 WHATSAPP : @flipdotmy
🔴 FACEBOOK : @flipdotmy

🔵 TELEGRAM : @flipdotmy
🔵 INSTAGRAM : @flipdotmy

Sebarang masalah, aduan, keperluan dan apa juga perkara yang ingin dikongsikan bersama kami, guru-guru boleh hubungi melalui emel [email protected].

Leave a Comment

error: Content is protected !!