Penilaian Celik Digital Penjawat Awam : Contoh Soalan dan Jawapan

Penilaian Celik Digital Penjawat Awam (PCDPA) adalah satu sistem penilaian yang digunakan oleh kerajaan atau organisasi untuk menilai tahap kecekapan dan keupayaan digital para penjawat awam. Sistem ini bertujuan untuk mengukur kemahiran digital dan literasi teknologi pekerja dalam menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta alat digital untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka.

Penilaian ini melibatkan 50 soalan dan perlu dijawab dalam talian dalam masa 2 jam. Jika terpaksa berhenti kerana keadaan yang tidak dapat dielakkan atau gangguan rangkaian, anda boleh log masuk semula dan menggunakan baki masa yang ada untuk meneruskan ke soalan seterusnya.

Muat Turun Surat Punca Kuasa : https://t.me/flipdotmy/580

Peringkat Penilaian Celik Digital Penjawat Awam

Tujuan penilaian ini adalah untuk memastikan bahawa penjawat awam memiliki kemahiran digital yang mencukupi untuk menjalankan tugas mereka secara efisien dan efektif di era digital. Dengan kemajuan teknologi, kemahiran digital semakin penting dalam meningkatkan produktiviti dan kualiti perkhidmatan dalam sektor awam. Program ini dijalankan dalam dua (2) peringkat:

  • Melaksanakan penilaian tahap kematangan digital penjawat awam melalui platform yang disediakan ( https://www.celikdigital.gov.my )
  • Memastikan penjawat awam dapat menghadiri kursus/latihan mengikut keperluan.

Contoh Soalan Penilaian Celik Digital Penjawat Awam

Contoh penilaian yang akan dimuatkan dalam PCDPA termasuk ujian mengenai:

  1. Literasi digital: Kebolehan untuk mencari, menilai, menggunakan, dan mengelola maklumat secara dalam talian.
  2. Kemahiran teknikal: Penguasaan terhadap perisian dan aplikasi komputer yang relevan dengan bidang kerja masing-masing.
  3. Pengurusan data: Keupayaan untuk mengurus, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan berkesan.
  4. Komunikasi dan Kolaborasi digital: Kemahiran berkomunikasi melalui platform dalam talian, seperti e-mel, pesanan teks, atau alat komunikasi dalam talian lain. Keupayaan untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan rakan sekerja atau pihak luar melalui peranti terkini.
  5. Keselamatan siber: Kesedaran tentang ancaman siber dan kemahiran dalam mengamankan maklumat dan data sensitif.
  6. Penyelesaian masalah digital: Kemahiran mengatasi masalah teknikal dan mencari jalan penyelesaian dengan menggunakan alat digital yang ada.

Contoh soalan dan jawapan: Apakah peranti komputer yang sesuai digunakan untuk membuat salinan gambar yang telah dicetak?

A. Pengimbas
B. Pencetak
C. Pembesar Suara
D. Tetikus

Tujuan Penilaian Celik Digital Penjawat Awam

Sistem penilaian ini membantu pentadbiran awam dalam mengenal pasti keperluan latihan dan pembangunan untuk meningkatkan kemahiran dalam kalangan pekerja mereka. Ini juga membolehkan penjawat awam untuk mengukur tahap kemahiran mereka dalam teknologi maklumat dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang tersebut.

Selain itu, Penilaian ini juga dapat menjadi asas bagi pengiktirafan atau penghargaan dalam bentuk kenaikan pangkat atau ganjaran lain bagi penjawat awam yang mencapai tahap kemahiran digital yang tinggi. Ini dapat menjadi pendorong bagi penjawat awam untuk terus memperbaiki kemahiran mereka dalam teknologi maklumat dan komunikasi untuk meningkatkan keseluruhan prestasi organisasi.

Yang banyak dikongsi, yang sedikit disyukuri

Ayuh sebar luas dan kongsikan bersama rakan-rakan melalui WhatsApp dan Telegram supaya lebih ramai menerima manfaat. Klik sahaja butang share untuk bantu sebarkan bahan ini.

🔴 WHATSAPP : @flipdotmy
🔴 FACEBOOK : @flipdotmy

🔵 TELEGRAM : @flipdotmy
🔵 INSTAGRAM : @flipdotmy

Sebarang masalah, aduan, keperluan dan apa juga perkara yang ingin dikongsikan bersama kami, guru-guru boleh hubungi melalui emel [email protected].

celik digital
celik digital

2 thoughts on “Penilaian Celik Digital Penjawat Awam : Contoh Soalan dan Jawapan”

Leave a Comment

error: Content is protected !!