Soalan UASA 2023/2024 : Pentaksiran Sumatif Akhir

Soalan UASA, Ujian Akhir Semesta Akademik atau Pentaksiran Sumatif akhir ini dikongsikan kepada guru-guru, murid dan juga ibu bapa yang sedang mencari bahan-bahan yang berkaitan.

Ujian akhir sesi akademik adalah suatu jenis ujian atau penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pembelajaran atau semester akademik. Sesuatu sesi akademik umumnya merangkumi satu tahun pengajian. Tujuan utama ujian akhir sesi akademik adalah untuk menilai sejauh mana pemahaman dan tahap penguasaan murid terhadap isi pembelajaran yang diajar sepanjang sesi itu.

Seringkali, ujian akhir sesi akademik digunakan untuk mengukur keupayaan pelajar dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari, menganalisis maklumat, dan menyelesaikan tugas atau masalah dengan pemahaman yang mendalam. Ujian ini juga boleh menjadi refleksi keseluruhan pengalaman pembelajaran pelajar sepanjang sesi akademik tersebut.

Soalan UASA 2023

Kami kongsikan koleksi kertas soalan Pentaksiran Sumatif Akhir yang disediakan oleh Cikgu Gorgeous. Pelbagai subjek disediakan seperti Matematik, Bahasa Melayu, Sejarah, Sains, Bahasa Arab, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

Set Soalan UASA 2023/2024

Koleksi ini mencerminkan komitmen Cikgu Gorgeous untuk menyediakan alat penilaian yang berkualiti dan relevan bagi pembelajaran. Berikut adalah beberapa kelebihan utama yang dimiliki oleh set pentaksiran sumatif ini:

  1. Mengikut subtajuk terkini: Dirangka dengan mempertimbangkan topik terkini dalam kurikulum setiap subjek.
  2. Soalan dibina berpandukan Buku Teks: Kebolehan murid dalam menjawab pentaksiran sumatif ini adalah cerminan daripada pemahaman mereka terhadap isi buku teks yang telah diajar. Ini membantu mengukur sejauh mana siswa dapat menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari.
  3. Jawapan disediakan: Setiap set disertakan bersama jawapan untuk memudahkan guru dan murid melakukan penilaian sendiri. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap cara menjawab yang diharapkan.
  4. Soalan disusun dalam bentuk objektif dan subjektif: Kombinasi soalan objektif dan subjektif dalam soalan pentaksiran sumatif memberikan peluang kepada murdi untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui pelbagai cara. Ini juga menciptakan keseimbangan dalam penilaian.
  5. Sains tahun 1-3 tiada soalan objektif, Pendidikan Islam juga tiada soalan objektif: Penyesuaian soalan bagi mata pelajaran tertentu seperti Sains pada tahun 1-3 dan Agama tanpa soalan objektif menjamin kesesuaian dengan kurikulum dan pendekatan pengajaran yang digunakan dalam mata pelajaran tersebut.
  6. Disediakan dalam Bentuk PDF: Penyediaan soalan dalam bentuk PDF. Format ini memastikan guru-guru dan murid boleh akses tanpa terganggu susunan asalnya dan boleh digunakan secara fleksibel.
  7. Pentaksiran Sumatif Mengikut Soalan UASA yang Terkini: Bagi subjek teras dan Sejarah, format ujian adalah berpandukan set soalan yang disediakan KPM.
  8. Setiap Pembelian Disediakan 2 Set Soalan : Setiap pembelian soalan pentaksiran sumatif kami disertakan dengan dua set soalan. Set pertama berfungsi sebagai soalan baharu, sementara set kedua adalah soalan ulangkaji. Ini memberikan peluang kepada pelajar untuk memperdalam pemahaman mereka melalui latihan tambahan.
  9. Kecuali untuk Mata Pelajaran Bahasa Arab dan Pendidikan Islam Hanya 1 Set Soalan Baharu : Untuk mata pelajaran Bahasa Arab dan Pendidikan Islam, setiap pembelian hanya disertakan dengan satu set soalan baharu. Ini tetap memberikan pelajar peluang untuk menguasai pembelajaran dengan lebih baik.

Dengan kelebihan-kelebihan ini, Soalan UASA ini dirancang untuk menjadi alat yang efektif dalam mengukur pencapaian dan pemahaman murid, sambil memberikan panduan yang jelas bagi guru dalam proses penilaian.

Yang banyak dikongsi, yang sedikit disyukuri

Ayuh sebar luas dan kongsikan bersama rakan-rakan melalui WhatsApp dan Telegram supaya lebih ramai menerima manfaat. Klik sahaja butang share untuk bantu sebarkan bahan ini.

🔴 WHATSAPP : @flipdotmy
🔴 FACEBOOK : @flipdotmy

🔵 TELEGRAM : @flipdotmy
🔵 INSTAGRAM : @flipdotmy

Sebarang masalah, aduan, keperluan dan apa juga perkara yang ingin dikongsikan bersama kami, guru-guru boleh hubungi melalui emel [email protected].

1 thought on “Soalan UASA 2023/2024 : Pentaksiran Sumatif Akhir”

Leave a Comment

error: Content is protected !!