DSKP Tahun 6 KSSR Semakan 2017 Semua Subjek Sekolah Rendah

Kali ini dikongsikan DSKP Tahun 6 KSSR Semakan 2017 terkini. Sejarah ialah mata pelajaran teras dalam KSSR yang wajib dipelajari oleh semua murid tahap 2 dari tahun 4 hingga tahun 6.

Kurikulum ini merupakan usaha untuk mendedahkan murid dengan perkembangan ilmu pengetahuan kemahiran dan pengamalan nilai serta penerapan semangat jati diri sebagai warganegara Malaysia.

DSKP KSSR Sejarah disusun mengikut lajur yang terdiri daripada standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi yang patut dipelajari, disampaikan serta ditafsir dalam proses PDP.

Seperti dalam jadual dalam organisasi kandungan, terdapat lajur catatan. Lajur ini mengandungi cadangan aktiviti dan nota.

Kandungan DSKP Tahun 6 KSSR Semakan 2017

STANDARD KANDUNGAN ialah pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

STANDARD PEMBELAJARAN pula ialah satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

STANDARD PRESTASI pula ialah suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid.

CADANGAN AKTIVITI merupakan catatan aktiviti yang dicadangkan merupakan contoh yang akan memudahkan guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.

Muat Turun DSKP Tahun 6 KSSR Semakan

Muat turun pantas melalui medium kegemaran anda di bawah. Semoga bahan ini dapat membantu guru-guru membuat persedian sesi pengajaran dan pembelajaran yang lebih teratur dan berkualiti selaras hasrat Pendidikan Nasional.

DSKP Tahun 6 KSSR Semakan 2017

Muat Turun DSKP KSSR Tahun 6 2022 (Semakan 2017)

Selain daripada mendapatkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran di laman atau portal rasmi https://bpk.moe.gov.my, guru-guru boleh memuat turun bahan menggunakan pautan pantas di bawah. Klik pilihan subjek berikut:-

Penutup DSKP KSSR Semakan 2017

Penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran ini adalah bertujuan untuk memastikan pembangunan murid yang menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Selain itu diharapkan juga dapat membentuk insan yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mampu menyumbang kepada keluarga, masyarakat, mempunyai daya saing yang global.

Semasa murid berada di tahap 1 dan tahap 2, KSSR (Semakan 2017) menekankan penguasaan kemahiran 4M dan asas dalam setiap bidang pengetahuan. Selain itu, pelbagai aspek pembangunan kognitif, rohani, jasmani, sosio-emosi, sikap dan nilai dititikberatkan.

Perancangan dan pelaksanaan yang sistematik dan bersepadu dapat memastikan kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan DSKP Tahun 6 KSSR Semakan. Pemantauan dan penilaian yang berterusan memerlukan usaha sama dan main peranan semua pihak untuk mencapai matlamat yang dihasratkan.

Sehubungan itu, semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan perlu memberikan sokongan, kerjasama dan komitmen penuh bagi merealisasikan hasrat dan matlamat pendidikan negara ini.

Berpesan-Pesan Kepada Kebaikan

Jangan lupa untuk kongsikan bersama rakan-rakan melalui WhatsApp dan Telegram juga. Klik sahaja butang share untuk bantu sebarkan bahan ini.

🔴 FACEBOOK : @flipdotmy
🔴 TWITTER : @flipdotmy

🔵 TELEGRAM : @flipdotmy
🔵 INSTAGRAM : @flipdotmy

Sebarang masalah, aduan, keperluan dan apa juga perkara yang ingin dikongsikan bersama kami, guru-guru boleh hubungi melalui emel [email protected].

Leave a Comment

error: Content is protected !!